Galeria

Wspólnoty

Ogłoszenia

Strona główna

Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Braniewie

Historia Sanktuarium związana jest z historią Cudownego Obrazu – Tronu Łaski – przedstawia on Boga Ojca trzymającego w rozpostartych ramionach rozpięte na krzyżu martwe ciało Syna. Obok znajdują się dwa klęczące i adorujące anioły, wyżej również dwie głowy aniołów, księżyc, słońce oraz Duch Święty.

w 1625 roku, kiedy miejscowy malarz – prawdopodobnie o nazwisku Messer – namalował obraz przedstawiający Trójcę Świętą. Obraz ten został zawieszony na dębie, na terenie, który należał do jezuitów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 lipca 1626 r. w czasie najazdu szwedzkiego trzech żołnierzy szwedzkich postanowiło zabawić się strzelaniem do obrazu Trójcy Świętej, który wisiał na pobliskim drzewie. Kiedy kule przeszyły obraz, z otworów popłynęła krew.Trzy kule przeszyły obraz. Wieść o cudzie natychmiast rozeszła się po okolicy. Dotarła również do stacjonującego w pobliskich Rogitach, królewicza Władysława, późniejszego króla Polski. Na jego życzenie obraz został przewieziony do polskiego obozu, a następnie odesłany do Warszawy. Miejsce, w którym do tej pory się znajdował, stało się celem licznych pielgrzymek i modlitw wiernych. Obraz wkrótce powrócił do Braniewa i 12 października 1672 roku uroczyście wniesiono go do wybudowanej na przedmieściach nowej kaplicy.

Od tej pory przy cudownym obrazie miało miejsce wiele uzdrowień, a do sanktuarium przybywały liczne pielgrzymki i procesje.

Miejsce to było często nawiedzane przez pielgrzymów, uznano więc, że wymaga bardziej godnej oprawy. Stąd decyzja o rozbudowaniu niewielkiej kaplicy do rozmiarów kościoła.

W 1923 roku kustoszami Sanktuarium zostali niemieccy redemptoryści, którzy zapoczątkowali nowy okres w dziejach świątyni. Zbudowali klasztor, którego budynek nawiązuje charakterem do bryły kościoła w kształcie krzyża, odnowili świątynię oraz rozpropagowali kult cudownego obrazu.
Po roku 1945 kościół przejęli polscy redemptoryści. Odbudowali zniszczony klasztor i odrestaurowali sanktuarium. Odnowiono organy, które w czasie wojny bardzo ucierpiały. Naprawiono kopułę uszkodzoną przez pociski. Jest to jeden z dwóch kościołów w Braniewie, które przetrwały II wojnę światową, zachowane są w nim wszystkie ołtarze, organy, ambona i inne zabytki. Dziś po latach remontów i konserwacji sanktuarium wygląda niemal tak samo jak dwa wieki temu. W ogrodzie klasztornym warto zobaczyć Drogę Krzyżową, której budowę rozpoczęto w 2000 roku z ofiar pieniężnych parafian i dobrodziejów, jako ich wotum wdzięczności za Rok Jubileuszowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

To

DANE PARAFII

 

ADRES : Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Świętokrzyska 10, 14-500 Braniewo

TELEFON: (48)55 244 19 96, O. Jan - Proboszcz tel. 690 547 205; O. Sławek tel. 511 110 553

NUMER KONTA : PKO 67 1020 1752 0000 0602 0080 7248

e-mail : braniewo@redemptor.pl