DANE PARAFII

 

ADRES : Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Świętokrzyska 10, 14-500 Braniewo

TELEFON: (48)55 244 19 96, O.Jan - Proboszcz tel.690 547 205, O.Sławek tel.511 110 553

NUMER KONTA : PKO 67 1020 1752 0000 0602 0080 7248

e-mail : braniewo@redemptor.pl

 

W związku z trwającą nadal pandemią koronawirusa,

prosimy, aby w kościele zakrywać usta i nos.

(oczywiście osoby, które nie mają problemów z oddychaniem).

 

                                     

NIEDZIELA - 21 lutego

 

Serdecznie dziękujemy Ojcu Antoniemu Hebdzie za wygłoszone i przeżyte razem z nami Rekolekcje Wielkopostne. Za pogłębienie Chrystusowych SŁÓW „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” - niech Chrystus Odkupiciel obficie wynagrodzi każde dobro, które przez posługę Ojca Antoniego spłynęło w tych dniach na naszą Parafię, a Matka Boża Nieustającej Pomocy, niech wyprasza u Jezusa siłę do dalszej pracy rekolekcyjno - misyjnej. Szczęść Boże.

 

Pragnę także podziękować tym wszystkim, którzy przygotowali i dostarczyli Listy do naszych Rodzin, zapraszające do udziału w Rekolekcjach, a także dziękuje Wam za każde uczestnictwo w Nabożeństwach Rekolekcyjnych.

 

O godz. 12:15 zapraszamy wszystkie Dzieci. Pragniemy aby i One otrzymały szczególne Błogosławieństwo Boże zwane ODPUSTEM ZUPEŁNYM, którego dziś - na zakończenie Rekolekcji - udziela nam O. Misjonarz.

 

O godz.17:00 zapraszamy Młodzież, aby i na nich spłynęło obfite Rekolekcyjne Boże Błogosławieństwo.

 

Dziś o godz. 16:15 pierwsze Nabożeństwo GORZKICH ŻALI z nauką rekolekcyjno – pasyjną. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

 

ŚRODA - 24 lutego 

 

W środę o godz. 17:00 - Nowenna Nieustanna do MBNP. Przed Nowenną - Różaniec prowadzony przez Róże Różańcowe. Po Nowennie Msza Św. w int. zbiorowych.

 

Z racji - Rekolekcji, Adoracja WYNAGRADZAJĄCA PANU JEZUSOWI ZA GRZECHY NASZE I ŚWIATA, została przeniesiona na najbliższą środę. Jak zwykle rozpocznie się po Mszy Św. wieczornej, a zakończy się Mszą Św. o godz. 19:30. Serdecznie ZAPRASZAMY.

 

 

PIĄTEK - 26 lutego

 

O godz. 16:00 - Adoracja wspólna w Kościele

O godz. 16:30 - DROGA KRZYŻOWA

O godz. 17:00 - MSZA Św.

O godz. 17:30 - Droga Krzyżowa w Nowej Pasłęce i Msza Św.

 

 

 

NIEDZIELA - 28 lutego

 

Za tydzień w drugą niedzielę Wielkiego Postu, w Polsce będziemy przeżywać, Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, którzy w 99 krajach misyjnych głoszą Ewangelię i dają świadectwo Bogu poprzez dzieła miłości bliźniego. Misjonarze, którzy obecnie pracują w trudnych warunkach, wśród biednych ludzi, proszę nas, choćby o jakie takie wsparcie materialne. Dlatego w przyszłą niedzielę będziemy prosić Was o dobrowolne ofiary do puszki dla tych Misjonarzy. Już dziś bardzo Wam dziękujemy za każdą pomoc, okazaną dla dzieła Misji.

 

 

NABOŻENSTWA WIELKOPOSTNE:

W każdy piątek - Droga Krzyżowa o godz. 16:30

W każdą niedzielę - Gorzkie Żale o godz. 16:15 - połączone ze Mszą Św.

W Nowej Pasłęce Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17:30

 

                                                 * * *      

 

INNE OGŁOSZENIA:

 

 

Dziś w „GOŚCIU NIEDZIELNYM:

 

  • Rekolekcje Wielkopostne wg Sługi Bożego Ks. Blachnickiego - str. 16 i następne.

  • Rachunek na ratunek – wspaniała pomoc przy rachunku sumienia.

  • Post na wzrost – Post „…upokarza...” Duszę. Dusza upokorzenia sprawia, że Bóg lituje się nad nią.

 

 

 

MODLITWA ZA NASZYCH ZMARŁYCH:

Pomódlmy się za naszych Drogich Zmarłych:

BLISKICH, KREWNYCH, PRZYJACIÓŁ, ZNAJOMYCH, DOBROCZYŃCÓW, ZMARŁYCH TRAGICZNIE W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA, ZMARŁYCH Z POWODU PANDEMII ORAZ ZA ZMARŁYCH NASZYCH PARAFIAN.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

 

 

 

PRZYJMUJEMY DO REDEMPTORYSTÓW:

Kochani, przyjmujemy do naszego Zgromadzenia Mężczyzn, chętnych służyć Panu Bogu i ludziom.

Po maturze na Kapłanów, a po szkole zawodowej - na Braci zakonnych. Studia są całkowicie bezpłatne.

Jesteście nam bardzo potrzebni. U nas nie ma bezrobocia.

 

 

 

                                                                                                                                          proboszcz - o. Jan Kwiecień CSsR

 

 

  **********************************************************************************************************************

 

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

Wezwanie - 40 dniowa POKUTA mężczyzn w okresie Wielkiego Postu!

 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=8794

 

Klika dni temu Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę został zapoznany

z ideą wezwania mężczyzn do 40-dniowej pokuty w okresie Wielkiego Postu.

 

Ponieważ od samego początku istnienia Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

apelujemy o pokutę – wypełniając żądanie Anioła z Fatimy z III

Tajemnicy Fatimskiej, organizujemy także Pokutne Marsze Różańcowe, z wielkim

zainteresowaniem oraz radością zapoznaliśmy się z tą inicjatywą.

 

Zwracamy się zatem z prośbą do uczestników Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę o

wzięcie udziału w tym doniosłym dziele - nawrócenia się do Boga

poprzez pokutę - post, modlitwę i jałmużnę.

 

Poniżej krótkie omówienie wezwania do pokuty mężczyzn w Wielkim Poście:

https://pokuta.live

 

Pokuta - Idea:

Jesteśmy bezradni wobec skutków grzechów popełnionych przez nas i innych

ludzi. Nie umiemy przywrócić pokoju w nas, w rodzinach i społeczeństwie. Nie

wiemy, co robić, dlatego przede wszystkim potrzebujemy ZMIANY MYŚLENIA.

 

Powodem zła jest grzech każdego z nas. Najmniejszy grzech powoduje

dewastację świata. Dlatego przede wszystkim potrzebujemy dogłębnego rachunku

sumienia, żeby uświadomić sobie własne grzechy. Prośmy Ducha Świętego, żeby

pomógł nam je zobaczyć. Zobaczyć wyrządzone zło i jeśli się da, naprawić, w

imię elementarnej sprawiedliwości. Co się ukradło, to należy oddać, co się

zepsuło, trzeba naprawić, kogo się obraziło, przeprosić.

 

Autentyczna zmiana myślenia prowadzi do UNIŻENIA SIĘ PRZED BOGIEM.

 

Pamiętajmy, że przed Bogiem jesteśmy prochem. On jest Stwórcą, On jeden jest

Wszechmogący i jest naszym kochającym Ojcem. Jeśli zrozumiemy, kim jest Bóg,

będziemy mogli bez żadnej obawy przeprosić Go nie tylko za grzechy nasze,

ale także popełnione w naszych rodzinach, a nawet za grzechy popełnione

przez tych, którzy nas skrzywdzili. Wreszcie z jasnym spojrzeniem możemy

szczerze przeprosić za zło wyrządzone w naszej ojczyźnie, ponieważ obraża

ono kochanego Ojca, a popełniamy je my sami i nasi bracia i siostry.

 

Zacznijmy praktykować pokutę, której Kościół naucza od początku. Post – od

odmówienia sobie przyjemności, aby nauczyć się wyrzeczenia. Modlitwa –

zaczynając od systematycznej modlitwy rano i wieczór, by potem rozmawiać z

Bogiem w sercu w ciągu dnia, kiedy tylko sobie o tym przypomnimy. Jałmużna –

od drobnej pomocy potrzebującemu, by wspierać materialnie ubogich i słabych.

 

Kto to rozumie, niech podejmie 40-dniową pokutę.

Oto jej założenia:

Pokutę podejmują mężczyźni, ponieważ zmaganie się ze słabością i ofiara to

elementy duchowej walki, a walka to podstawowe powołanie mężczyzny.

Walka podejmowana jest w duchu jedności. Jedność jest szczególnie miła Panu

Bogu. Dlatego nie tworzymy żadnej organizacji, ale zapraszamy mężczyzn ze

wszystkich męskich wspólnot, stowarzyszeń katolickich, bractw, zakonów, grup

i wszystkich niezrzeszonych, duchownych i świeckich.

Prosimy kobiety, aby w czasie naszej walki, codziennie modliły się za nas na

różańcu.

Nasze nadzieje radykalnie kierujemy w stronę nieba, nie ludzi. Wierzymy, że

Pan Bóg może wszystkiego dokonać.

 

Postanawiamy:

Od Środy Popielcowej 17.02.2021 r. - do ostatniego dnia Wielkiego Postu

3.04.2021 r.:

- trwać w stanie łaski uświęcającej i niezwłocznie iść do spowiedzi, gdy ją

stracimy;

- modlić się szczerze, stając w prawdzie przed Panem Bogiem;

- upokorzenie, ból i cierpienie doznane w ciągu dnia przyjmować z pokorą i bez

odwetu;

- rezygnować w ciągu dnia z jednej dobrej, zasłużonej przyjemności;

- podjąć jedno wybrane wyrzeczenie, np. zrezygnować z mediów (Internet i

telewizja), a zaoszczędzony czas ofiarować rodzinie;

- nie brać do ust alkoholu;

- materialnie wspierać kogoś potrzebującego.

 

Mamy Ojca w niebie, który jest wszechmogący. Maryja uczy nas nadziei, że

nawrócenie i ofiara, którą połączymy z Ofiarą Pana Jezusa, przyniesie

ogromne owoce. Dlatego nasz czyn Jej zawierzamy.

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po tej pięknej inicjatywie NAZARET MOIM DOMEM w którą włączyło się tysiące rodzin w Polsce i za granicą, chcemy całym sercem zaprosić Was wszystkich razem z Ks. Dominikiem Chmielewskim - Wojownicy Maryi oraz Ks. Teodorem Sawielewiczem - TeoBańkologia do akcji:

"POKUTA RODZIN NINIVA"

Między ŚRODĄ POPIELCOWĄ - 17 lutego, a WIELKĄ SOBOTĄ - 3 kwietnia.

Całej akcji błogosławi :

ks. Abp Stanisław Gądecki, ks. Abp Andrzej Dzięga, ks.bp Stanisław Jamrozek

  • Chcemy zaprosić Was, abyśmy pokutowali wszyscy razem w rodzinie. Nie osobno ojciec, osobno matka, osobno dzieci, ale wszyscy razem - RODZINNIE. Będzie to wymiar wspólnego nawracania się całej naszej rodziny.

PRAGNIEMY PRZEPRASZAĆ ZA GRZECHY ofiarując naszą pokutę Bogu przez ręce i NIEPOKALANE SERCE MARYI.

Obejrzyj film z Zaproszeniem: https://youtu.be/iHev7VxGxvc

  • Utworzony jest kalendarz, w którym będziemy wpisywać czyn pokutny, który wykonaliśmy dla któregoś członka rodziny. Np. Mama będzie wpisywała czyn pokutny, który zrobiła dla swojego męża lub dziecka.

Kalendarz do pobrania: https://we.tl/t-IpLpbCYM8t

  • Codziennie wspólnie modlimy się 10 Różańca Świętego.
  • Każdego dnia podejmujemy wyrzeczenie/post                                                        (odmawiamy sobie tego, co będzie dla nas pokutą).

Niech to będzie potężne wołanie naszej rodziny o BOŻE MIŁOSIERDZIE.

 

SZCZEGÓŁY : Oficjalny kanał ks. Dominika Chmielewskiego >

https://www.youtube.com/c/Kecharitomene/featured

Teobankologia > http://teobankologia.pl/

 

 

ZAPRASZAMY DO CODZIENNEJ ADORACJI

W CISZY - ​​​​​​​w Kaplicy Adoracyjnej

codziennie: od poniedziałku do soboty

od godz.6.00 do 16.30

O godz.15.00 codziennie odmawiamy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia 

 

W PONIEDZIAŁKI DODATKOWA ADORACJA

od 19.00 do 21.30

W ten sposób chcemy wyjść naprzeciw tym, którzy pragną choć przez chwile Adorować Pana Jezusa w naszej Kaplicy Adoracyjnej, ale z powodu pracy zawodowej nie mogli przyjść w ciągu dnia na Adorację.


ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY 

 

* CODZIENNA ADORACJA w Kaplicy Adoracyjnej od godz.6.00 do 16.30

* w poniedziałki zapraszamy również od 19.00 do 21.30 

* MSZE ŚWIĘTE > codziennie : 7.00, 17.00

niedziele i święta: 8.00, 11.00, 12.15, 17.00, 20.00

* MSZE ŚWIĘTE W NOWEJ PASŁĘCE > piątki godz.18.00, niedziele godz.9.30


 

 

 

SPRAWY KANCELARYJNE

 

W sprawach kancelaryjnych oraz wszystkich pilnych potrzebach duszpasterskich posługujemy - po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

TELEFONY KONTAKTOWE

O. Jan - Proboszcz tel. 690 547 205  > lub >  O. Sławek tel. 511 110 553

 

Pozostajemy nadal do dyspozycji naszych parafian - we wszystkich potrzebach!

Uprzejmie zapraszamy.

 

NUMER KONTA : PKO 67 1020 1752 0000 0602 0080 7248

 

 

Historia

KAŻDEGO 10.DNIA MIESIĄCA MODLIMY SIĘ O CUD.

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Sługi Bożego O.Bernarda Łubieńskiego oraz o jego beatyfikację.

Boże, który Sługę Twego, Bernarda, obdarzyłeś apostolskim zapałem i mocą ducha w niesieniu krzyża,spraw prosimy, aby ten, który dla prowadzenia ludzi do Królestwa Prawdy i Miłości oddał całe swoje życie, doznawał czci świętych wśród wiernych Twojego Kościoła i był naszym orędownikiem u Ciebie. Udziel nam za jego przyczyną łaski …, której obecnie szczególnie potrzebujemy.Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Podziękowania za łaski otrzymane za wstawiennictwem Sługi Bożego       o. Bernarda Łubieńskiego prosimy przesyłać na adres:

Wicepostulator Beatyfikacji Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, Sławomir Pawłowicz CSsR, ul. Wysoka 1, 33 – 170 Tuchów

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Sanktuarium 

Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Braniewie

Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego

Ogłoszenia

Wspólnoty

Liturgia i Nabożeństwa

Galeria

               

                           Sanktuarium

                          Podwyższenia

                               Krzyża

                             Świętego 

                          

 

SANKTUARIUM

W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

Historia

NOWENNA

DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

W KAŻDĄ ŚRODĘ - GODZ.17.00

 

Zachęcamy do składania pisemnych próśb            i podziękowań do MBNP.

Gdzie jesteśmy...

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  21 lutego 2021 r.

 

 

 

 

Jezus, bardzo pragnie spotkać się z wami i obdarzyć was wieloma potrzebnymi łaskami.

Prosimy o zgłaszanie się do ADORACJI WIECZYSTEJ - do adorowania Pana Jezusa, raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Mówi się, że do odważnych świat należy – TEN DUCHOWY TEŻ.

 

 

 

 


 

 

NABOŻENSTWA WIELKOPOSTNE:

 

 

 W każdy piątek - Droga Krzyżowa o godz. 16:30

 

 

 W każdą niedzielę - Gorzkie Żale o godz. 16:15 - połączone z Mszą Św.

 

 

 W Nowej Pasłęce Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17:30